نرم‌افزار حسابداری پارسیان نسخه پیشرفته

مکانات ویژه شامل قابلیت ورود داده‌های پایه از فایل‌های اکسل، تعریف کاربران بدون محدودیت تعداد، و تغییر سرفصل‌های حسابداری به دلخواه می‌باشد.

همچنین محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با در نظر گرفتن ویژگی‌های متفاوت مالیات برای هر کالا نیز در دسترس است.

این نرم‌افزار امکان ثبت و ویرایش ویژگی‌های مختلف هر کالا را فراهم می‌کند،

سیستم CRM برای ارتباط با مشتریان و قابلیت تهیه گزارشات متنوع از جمله فاکتورهای بدهکار و بستانکار، نمایش سود هر فاکتور، کنترل موجودی انبارها، محاسبه مساحت و تعیین تاریخ سررسید برای فاکتورهای فروش نسیه نیز در این نرم‌افزار گنجانده شده است.