نمایش 1–12 از 21 نتیجه

دستگاه حضور و غیاب تایمی تشخیص چهره مدل OFV-640

5,500,000 تومان
  • دستگاه حضور و غیاب با الگوریتم شناسایی تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  • دارای ظرفیت ثبت 1000 چهره، 5000 اثر انگشت، 5000 کارت
  • دارای ظرفیت ثبت تردد تا 300.000 رکورد
  • مجهز به نمایشـگر رنگی 2.8 اینـچی
  • پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی و بقیه زبان ها به صورت سفارشی
  • ارتباطات شامل TCP/IP, USB, WIFI Optional
  • دارای قابلیت های درب بازکن ضروری، اتصال به گیت، مدیریت زمان، اتصال به کلید فشاری

دستگاه حضور و غیاب تایمی تشخیص چهره مدل OFV-620

  • دستگاه حضور و غیاب با الگوریتم شناسایی تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  • دارای ظرفیت ثبت 1000 چهره، 3000 اثر انگشت، 3000 کارت
  • دارای ظرفیت ثبت تردد تا 300.000 رکورد
  • مجهز به نمایشـگر رنگی 2.8 اینـچی
  • پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی و بقیه زبان ها به صورت سفارشی
  • ارتباطات شامل U-DISK, TCP/IP, WIFI/CLOUD(optional)
  • مجهز به باتری داخلی با توان 3 تا 5 ساعت قطع برق
  • دارای قابلیت سخن گو

دستگاه حضور و غیاب تایمی تشخیص چهره مدل OFV-650

  • دستگاه حضور و غیاب با الگوریتم شناسایی تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  • دارای ظرفیت ثبت 1000 چهره، 5000 اثر انگشت، 5000 کارت و 5000 پسورد
  • دارای ظرفیت ثبت تردد تا 300.000 رکورد
  • مجهز به نمایشـگر رنگی 2.8 اینـچی
  • پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی و بقیه زبان ها به صورت سفارشی
  • ارتباطات شامل TCP/IP, USB, WIFI
  • دارای سیستم عامل Linux
  • دارای قابلیت های درب بازکن ضروری، اتصال به گیت، مدیریت زمان، اتصال به کلید فشاری

دستگاه حضور و غیاب تایمی تشخیص چهره مدل OFV-630

  • دستگاه حضور و غیاب با الگوریتم شناسایی تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  • دارای ظرفیت ثبت 1000 چهره، 5000 اثر انگشت، 5000 کارت و 5000 پسورد
  • دارای ظرفیت ثبت تردد تا 100.000 رکورد
  • مجهز به نمایشـگر رنگی 2.8 اینـچی
  • پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی و بقیه زبان ها به صورت سفارشی
  • ارتباطات شامل TCP/IP, USB, WIFI
  • دارای سیستم عامل Linux
  • دارای قابلیت های درب بازکن ضروری، اتصال به گیت، مدیریت زمان، اتصال به کلید فشاری

دستگاه حضور و غیاب تایمی تشخیص چهره مدل OFV-850

  • دستگاه حضور و غیاب با الگوریتم شناسایی تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  • دارای ظرفیت ثبت 5000 چهره، 5000 اثر انگشت، 5000 کارت و 5000 پسورد
  • دارای ظرفیت ثبت تردد تا 100.000 رکورد
  • مجهز به نمایشـگر لمسی رنگی 4.3 اینـچی
  • پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی و بقیه زبان ها به صورت سفارشی
  • ارتباطات شامل TCP/IP, USB, WIFI Optional
  • دارای سیستم عامل Linux
  • دارای قابلیت های درب بازکن ضروری، اتصال به گیت، مدیریت زمان، اتصال به کلید فشاری

دستگاه حضور غیاب هوش مصنوعی + کنترل دمای بدن OFV-AI08T

  • دستگاه حضور و غیاب با الگوریتم شناسایی تشخیص چهره و کارت و رمز عبور
  • دارای ظرفیت ثبت 20.000 چهره، 20.000 کارت و 20.000 پسورد
  • دارای ظرفیت ثبت تردد تا 500.000 رکورد
  • قایلیت شناسایی 5 نفر به صورت همزمان در کمتر از 1 ثانیه
  • مجهز به نمایشـگر رنگی لمسی خازنی 8 اینـچی
  • مجهز به کارت‌ خوان بدون تماس از نوع Mifare
  • پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی و بقیه زبان ها به صورت سفارشی
  • ارتباطات شامل 26/34 Wegand,(سفارشی)TCP/IP, USB, WIFI
  • سیستم عامل Linux نسخه 3.10
  • دارای خروجی برای اتصال به بلندگو

دستگاه حضور غیاب تایمی تشخیص چهره با هوش مصنوعی AI-01

  • دستگاه حضور و غیاب با الگوریتم شناسایی تشخیص چهره و کارت و رمز عبور
  • دارای ظرفیت ثبت 5000 چهره، 5000 کارت و 5000 پسورد
  • دارای ظرفیت ثبت تردد تا 500.000 رکورد
  • قایلیت شناسایی 5 نفر به صورت همزمان در کمتر از 1 ثانیه
  • مجهز به نمایشـگر رنگی لمسی خازنی 5 اینـچی
  • مجهز به کارت‌ خوان بدون تماس از نوع Mifare
  • پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی و بقیه زبان ها به صورت سفارشی
  • ارتباطات شامل Wegand 34/26,TCP/IP, USB, WIFI
  • سیستم عامل Linux نسخه 3.10
  • دارای خروجی برای اتصال به بلندگو

دستگاه حضور غیاب تایمی تشخیص چهره با هوش مصنوعی AI-02

  • دستگاه حضور و غیاب با الگوریتم شناسایی تشخیص چهره و کارت و رمز عبور
  • دارای ظرفیت ثبت 5000 چهره، 5000 کارت و 5000 پسورد
  • دارای ظرفیت ثبت تردد تا 500.000 رکورد
  • قایلیت شناسایی 5 نفر به صورت همزمان در کمتر از 1 ثانیه
  • مجهز به نمایشـگر رنگی لمسی خازنی 4.3 اینـچی
  • مجهز به کارت‌ خوان بدون تماس از نوع Mifare
  • پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی و بقیه زبان ها به صورت سفارشی
  • ارتباطات شامل Wegand 34/26,TCP/IP, USB, WIFI
  • سیستم عامل Linux نسخه 3.10

دستگاه حضور غیاب تایمی تشخیص چهره با هوش مصنوعی AI-03

  • دستگاه حضور و غیاب با الگوریتم شناسایی تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  • دارای ظرفیت ثبت 5000 چهره، 5000 اثر انگشت، 5000 کارت و 5000 پسورد
  • دارای ظرفیت ثبت تردد تا 500.000 رکورد
  • قایلیت شناسایی 5 نفر به صورت همزمان در کمتر از 1 ثانیه
  • مجهز به نمایشـگر رنگی لمسی خازنی 5 اینـچی
  • مجهز به کارت‌ خوان بدون تماس از نوع Mifare
  • پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی و بقیه زبان ها به صورت سفارشی
  • ارتباطات شامل (سفارشی)TCP/IP, USB, WIFI
  • سیستم عامل Linux نسخه 3.10

دستگاه حضور غیاب تایمی تشخیص چهره با هوش مصنوعی AI-05

  • دستگاه حضور و غیاب با الگوریتم شناسایی تشخیص چهره و کارت و رمز عبور
  • دارای ظرفیت ثبت 5000 چهره و 5000 کارت و 5000 پسورد
  • دارای ظرفیت ثبت تردد تا 500.000 رکورد
  • قایلیت شناسایی 5 نفر به صورت همزمان در کمتر از 1 ثانیه
  • مجهز به نمایشـگر رنگی لمسی خازنی 5 اینـچی
  • مجهز به کارت‌ خوان بدون تماس از نوع Mifare
  • پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی و بقیه زبان ها به صورت سفارشی
  • ارتباطات شامل TCP/IP, USB, WIFI
  • سیستم عامل Linux نسخه 3.10

دستگاه حضور غیاب تایمی تشخیص چهره با هوش مصنوعی AI-06

  • دستگاه حضور و غیاب با الگوریتم شناسایی تشخیص چهره و کارت و رمز عبور
  • دارای ظرفیت ثبت 5000 چهره و 5000 کارت و 5000 پسورد
  • دارای ظرفیت ثبت تردد تا 500.000 رکورد
  • قایلیت شناسایی 5 نفر به صورت همزمان در کمتر از 1 ثانیه
  • مجهز به نمایشـگر رنگی لمسی خازنی 4.3 اینـچی
  • مجهز به کارت‌ خوان بدون تماس از نوع Mifare
  • پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی و بقیه زبان ها به صورت سفارشی
  • ارتباطات شامل Wegand 34/26 , TCP/IP, USB, WIFI
  • سیستم عامل Linux نسخه 3.10

دستگاه حضور غیاب تایمی تشخیص چهره با هوش مصنوعی AI-07

  • دستگاه حضور و غیاب حرفه ای با الگوریتم شناسایی تشخیص چهره، اثر انگشت و کارت و رمز عبور
  • دارای ظرفیت ثبت 5000 چهره و 5000 اثر انگشت، 5000 کارت و 5000 پسورد
  • دارای ظرفیت ثبت تردد تا 500.000 رکورد
  • قایلیت شناسایی 5 نفر به صورت همزمان در کمتر از 1 ثانیه
  • مجهز به نمایشـگر رنگی لمسی خازنی 5 اینـچی
  • پشتیبانی از زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی و بقیه زبان ها به صورت سفارشی
  • ارتباطات شامل (سفارشی)TCP/IP, USB, WIFI
  • سیستم عامل Linux نسخه 3.10