دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره T200
دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره T200
دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره T200
دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره T200
دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره T200
دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره T200

شناسایی بر پایه تشخیص چهره، اثر انگشت و کارت بدون تماس در کنار امکاناتی همچون سنسور اثر انگشت ضد تقلب، دوربین عکسبرداری و باطری داخلی و خروجی رله به همراه سیستم کنترل تردد کامل، دستگاه T200_B را دستگاهی منحصربفرد ساخته است.